۰۳۱-۴۲۵۱۳۵۳۸ دفترنجف آباد: خیابان منتظری شمالی، خیابان معرفت، نبش کوی بهارستان

دید وسیع،

تفکر دقیق،

طراحی هنرمندانه

پروژه ۶ واحدی اداری تجاری آروشا

محل اجراي کار:

پروژه اداری تجاری اروشا
پروژه اداری تجاری اروشا

نمای جنوبی پروژه اداری تجاری اروشا

پروژه اداری تجاری اروشا

نمای شمالی پروژه اداری تجاری اروشا

پروژه اداری تجاری اروشا
راه های ارتباطی نشانی دفترنجف آباد: خیابان منتظری شمالی، خیابان معرفت، نبش کوی بهارستان
کدپستی : 8513787786