۰۳۱-۴۲۵۱۳۵۳۸ دفترنجف آباد: خیابان منتظری شمالی، خیابان معرفت، نبش کوی بهارستان

دید وسیع،

تفکر دقیق،

طراحی هنرمندانه

پروژه تجاری اداری رادمان

محل اجراي کار:

  • زیربنای تقریبی پروژه ۶۰۰۰ هزار مترمربع می باشد.
  • عمده کاربری واحدها، خدمات مشاوره ای حقوقی، خدمات قضایی و مشاغل مرتبط است.
  • مجتمع دارای معماری با وُید و نورگیر مرکزی است که چشم اندازی زیبا دارد.
  • این مجتمع دارای دو طبقه پارکینگ و دو دستگاه آسانسور بزرگ نیز می باشد.

پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام

گزارش تصویری پروژه تجاری-اداری رادمان با کاربری خدمات حقوقی و قضایی

پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه تجاری اداری رادمان

اجرای بتن مگر،اجرای فونداسیون تاور ونصب سکشن تاورکرین، اجرای سازه نگهبان

پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام
پروژه تجاری اداری خیابان امام

مونتاژ تاور کرین پروژه تجاری- اداری رادمان

پروژه تجاری- اداری رادمان
پروژه تجاری- اداری رادمان
پروژه تجاری- اداری رادمان
پروژه تجاری- اداری رادمان
پروژه تجاری- اداری رادمان
پروژه تجاری- اداری رادمان
پروژه تجاری- اداری رادمان
راه های ارتباطی نشانی دفترنجف آباد: خیابان منتظری شمالی، خیابان معرفت، نبش کوی بهارستان
کدپستی : 8513787786