۰۳۱-۳۷۷۵۹۶۵۴ اصفهان ، صائب ، کوچه شهید امیر رضا بادکوبی ، خیابان مسجد لنبان

دید وسیع،

تفکر دقیق،

طراحی هنرمندانه

پروژه شرکت کاشی مرجان
فراز آسمان نجف

طراحی و ساخت پروژه های درمانی ، بهداشتی

شهرک سازی و ساخت اماکن خدماتی ، آموزشی ، انبوه سازی مسکن

اجرای شبکه فاضلاب ، راه و باند ، سنگ شکن ، تولید قطعات بتنی

فراز آسمان نجف

شهرک سازی و ساخت اماکن خدماتی ، آموزشی ، انبوه سازی مسکن

مشاوره ، طراحی و اجرای ساختمان با انواع معماری نوین

مشاوره، مشارکت ، بازسازی و مقاوم سازی ، خدمات نمایشگاهی

زمینه های فعاليت
معرفی برخی از فعالیت ها و تخصص های شرکت فراز آسمان